พิธีเปิดนิทรรศการ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสน

                   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาจารย์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหารมหาวิทยา คณบดี คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีตัดริบบิ้น เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากส่วนงาน โดยรอบพื้นที่แสดงนิทรรศการ โดยภายในการจัดนิทรรศการ มีแสดงต้นไม้ทรงปลูก ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน การจัดแสดงของสำนักหอสมุด กำแพงแสน มีการจัดนิทรรศการ อาทิเช่น ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรภาคตะวันตก การจัดโครงการปล่อยวัวแดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก เป็นปีที่๓ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และปี๒๕๖๐ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการแสดงภาพถ่าย ของชมรมศิลปการถ่ายภาพ กำแพงแสน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยและยั่งยืน การแปรรูปอาหาร จากพืช ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ การจัดนิทรรศการนวตกรรมทางการเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน การจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังได้มีการแสดง เครื่องดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมการศาสตร์กำแพงแสน ซึ่งได้ประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่มาแสดงในงานนี้ด้วย