พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา ๓๘ ปี การก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน

               เมื่อเช้าวันที่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา ๓๘ ปี การก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน มี ศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพแสนคนแรก และอดีตรองอธิการบดีให้เกียรติร่วมพิธี ร่วมด้วย นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน นายอำเภอกำแพงแสน ผู้แทนสำนักงานตำรวจภูมิภาคเขต๗ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้แทนโรงเรียนการบินกำแพงแสน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะต่างๆ หน่วยงานในสังกัด วิทยาเขตกำแพงแสน หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาอย่างสมเกียรติ ซึ่ง ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประกอบพิธี บวงสรวงเทพเทวา ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระพิรุณทรงนาค ในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออุทิศกุศลแด่คณาจารย์ในอดีต และ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของชาติ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชลประทานวิทยา และวิทยาลัยการชลประทาน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้วางแนวทางการสร้างวิทยาเขตเป็นแห่งแรก ในการขยายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดำเนินไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาจัดซื้อที่ดิน กว่าแปดพันไร่ ของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชลประธาน ในภูมิภาคตะวันตก โดยให้วิทยาเขตกำแพงแสน  เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกันการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรของชาติสืบไป.