ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 60

1) ขยายเวลา http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1814-601030-celect
2) รับสมัคร http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1815-601108-aelect