เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นาย วิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารส่วนงานต่างๆภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน นอกจากนี้ยังได้พูดคุย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสนต่อไป อีกด้วย