รองวิทยาเขตฯประชุมอนุกรรมการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

               เมื่อบ่ายวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธี (ประจำคณะ)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพแสน โดยมี คณาจารย์ อนุกรรมการดังกล่าว ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างาม สมเกียรติภูมิแก่บัณฑิตใหม่ทุกท่าน .