สำนักงานวิทยาเขตกำแพงสนแสนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 

รายละเอียดดังแนบ