อธิการบดี ร่วมงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ โดยมี อาจารย์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจาก ๒๐ สถาบันทั่วประเทศ และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ก่อนเริ่มพิธีเปิดการแถลงข่าว มีริ้วขบวนเชิญธงกีฬาสาธิตสามัคคีและธงสถาบันที่ร่วมการแข่งขัน พร้อมถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42   อินทนิลเกมส์ เข้าสู่พิธีการ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจาก ๒๐ สถาบัน คณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้สื่อข่าวที่ร่วมทำข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 โดยมี รองศาสตราจารย์ วินัย พูลศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารแลประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันได้กล่าว แนะนำผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจาก ๒๐ สถาบัน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ ภายใต้ชื่อ อินทนินลเกมส์ เพื่อสืบสานกิจกรรมอันทรงคุณค่า ที่ชาวสาธิตได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมถึงได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีของสังคมไทย โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.