คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?p=7930