คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?p=7925