คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?p=7917