ถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

               เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนแวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์ พระภิกษุสงฆ์ จากวัดบ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน เพื่อรับบิณฑบาต และเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีนี้ ทั้งนี้ด้วยสำนึก และถวายความอาลัย ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้.