สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 6 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
6. ตำแหน่งพนักงานขาย

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ