ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเข้าดำเนินกิจการภายในสถานประกอบการในความดูแลของ มก.กพส.

รายละเอียดดังแนบ