มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทถวายงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนภูมิภาค

               ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิกาบดีวิทยาเขตกำแพงแสน โรงเรียน การบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ โดย พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการ โรงเรียนการบิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กรมการปกครอง โดย นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการ บุคลากร ผู้นำส่วนท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้การจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ตามหมายกำหนดการ พระราชพิธี ที่จะมีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณพิธี สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นี้.