ประกาศการปิดหอนิสิตตึก 1-24 ภาคต้นและรับสมัครนิสิตเข้าพักปิดภาคต้น 2560 และเปิดหอภาคปลาย 2560

รายละเอียดดังแนบ