มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวิโรจน์  ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  และ หัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน