พิธีเปิดการฝึกอบรมทางด้านผักระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๖

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ ณ ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย ( World Vegetable Center ESEA/Oceania ) จัดโครงการฝึกอบรมผักระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๖ เรื่อง “ Vegetable : From Seed and Beyond ” ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ในครั้งนี้ด้วย.