วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๓๙ ปี

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นเกียรติร่วมพิธี ครบรอบ ๓๙ ปีวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สวรรณสิชณน์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง.