สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ 
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดดังแนบ