ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน; สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1780-601002-ceeng