มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  อำเภอกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ครั้งที่  10/2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ  นายอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้