อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับสิทธิบัตรเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น

   รศ.วิชา หมั่นทำการ  วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสิทธิบัตร เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น เลขที่สิทธิบัตร 55948 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

          เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้นประกอบด้วย หัวแซะดินทำให้ดินแตกออกจากหัวมันสำปะหลัง โซ่ลำเลียงจำนวน 1 คู่ วางทำมุม 45 องศา กับแนวระดับ โซ่ลำเลียงนี้จะติดครีบเหล็กที่ออกแบบให้มีใบมีดที่มีคมแบบฟันเลื่อยข้อเว้นข้อ สำหรับดึงต้นมันสำปะหลังขึ้นจากพื้นดินเมื่อต้นมันสำปะหลังถูกดึงขึ้นมาจะถูกลำเลียงโดยโซ่ลำเลียงขึ้นไปสูงประมาณ 2 เมตร แล้วจะปล่อยต้นมันสำปะหลังสู่ชุดเก็บลำเลียงหัวมันสำปะหลัง เพื่อเก็บผลผลิตหัวมันสำปะหลัง

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1759-600712-vicha