สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  จำนวน  1  อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา
  6. ตำแหน่งพนักงานขาย  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ