รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต UT ประเทศญี่ปุ่น

               ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Tsukuba ( UT ) ประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ คณาจารย์และนิสิตจาก University of Tsukuba ( UT ) ซึ่งจะมีอาจารย์จำนวน ๑ ท่าน และนิสิตจำนวน ๓๐ คนมีกำหนดเดินทางมาร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การทัศนะศึกษาด้านวิถีชุมชนเกษตรกรรม ของประเทศไทย ตลอดจนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอันดี ในระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้เกียรติต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตจากUniversity of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ชูชานิ กำภู เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายา ๒๕๖๐ โดยได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ พร้อมมองของที่ระลึกไว้ในโอกาสนี้ จากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเดินทางไปทำกิจกรรมอื่นต่อไป .