ทีมบาสเกตบอลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

ทีมบาสเกตบอลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก TBUL 2017 ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 2  โดยมีดร.นรุณ วรามิตร รักษาการแทนฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา