ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2560
ได้ที่ : https://goo.gl/forms/4NgJRS4eY2G2A6Js2