มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ไร่

         เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดร. จรัลธาดา กรรณสูต  องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า ๑๐๐ ไร่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน และมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ คณบดี คณาจารย์ นิสิต และประชาชน ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่านี้ กว่าสามพันคน 

         การจัดโครงการปลูกป่า ๑๐๐ ไร่ ในครั้งนี้ จากที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบาย ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Campus  มีปัจจัยทางกายภาพ ที่มีพื้นที่ ๗,๙ ๕๖ไร่ เศษ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา   โดยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักว่า การปลูกต้นไม้ จะได้มากกว่าป่า เพราะป่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียว ได้ห้องเรียนที่มีชีวิต เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์ต่างๆนานาชนิด ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร และนิสิต ให้รู้คุณค่าของการปลูกต้นไม้อีกด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำโครงการปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยฯ ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงครั้งนี้ ทั้งนี้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เอื้อเฟื้อพันธุ์ไม้ อาทิเช่น ยางนา , ประดู่ , ไม้แดง , พะยอม พยุง , มะขาม , และตะเคียน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีต้นไม้ และป่าไม้ ไว้ศึกษาค้นคว้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  และในโอกาสนี้ก่อนเดินทางกลับ องคมนตรี ได้นั่งรถไปโอดีเซลของวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อไปเยี่ยมชมการขยายพันธุ์ต้นดาวเรือง กว่าห้าหมื่นต้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขยายพันธุ์ไว้ใช้ในงานพระราชพิธีฯ และชมแปลงปลูกข้าว ไรซ์เบอร์รี ที่ไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ และชมงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง กำแพงแสน อีกด้วย.