เมื่อเวลา 11.00 น. วันที 21 ส.ค. รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมชาวกำแพงแสนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

    ด้านนายเชาวเนตร กล่าวว่า ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ให้เพียงพอสำหรับประชาชนในอำเภอกำแพงแสน  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ซึ่งกำหนดจัดทำดอกไม้จันทน์ พระราชทาน จำนวน 8 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกแก้ว ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู ดอกพุฒตาล ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ และดอกกุหลาบ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สามารถใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ อาทิ เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา กระดาษสา ซึ่งถือเป็นการดำเนินตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร