ทีมสะพานเหล็ก KU KPS คว้ารองแชมป์ ASIA BRICOM 2017

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ส่งทีม "KU KPS" เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ Asia Bridge Competition 2017; ASIA BRICOM 2017) ซึ่งในปีนี้ National Central University (NCU), Taiwan เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 17 แห่ง จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมองโกเลีย ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน ทีมสะพานเหล็กของเราสามารถคว้ารองแชมป์มาครองได้อีก 1 สมัย

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1723-600815-bricom