โครงการ "เกษตร กำแพงแสนรวมใจถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9"
 
     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 04.30 น. คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 550 คน เดินทางออกจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ภายใต้โครงการ “เกษตร กำแพงแสนรวมใจถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น ได้เดินทางไปสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นสิริมงคลกับนิสิตในการศึกษาเล่าเรียน และการ​ดำเนินชีวิตต่อไป