กำหนดการฝึกอบรม ปี 2560 (ครึ่งปีหลัง)
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเหตุ หลักสูตรอบรมแต่ละหลักสูตรต้องผู้สมัครอย่างน้อย 15 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์วิทยาการพืชสวน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เลขที่บัญชี 769-252-1812

 • วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560, หลักสูตร วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2 (ไม่มีการดูงาน), อัตราค่าอบรม 3,900 บาท, รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2560, หลักสูตร การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 3, อัตราค่าอบรม 1,500 บาท, รับจำนวน15-40 คน (เต็มจำนวน 40 ท่านแล้ว)
 • วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560, หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 4 , อัตราค่าอบรม 2,800 บาท, รับจำนวน 15-40 คน
 • วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 45, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 3, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-50 คน
 • วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560, หลักสูตร การปลูกผักไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560 , อัตราค่าอบรม 3,900 บาท, (พร้อมหนังสือ+ดูงาน) อบรม ณ แปลงทดลอง 1 ภาควิชาพืชสวน รับจำนวน 15-45 คน
 • วันที่ 1-3 กันยายน 2560, หลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 4, อัตราค่าอบรม 3,600 บาท, รับจำนวน 15-50 คน
 • วันที่ 16 กันยายน 2560, หลักสูตร อินทผลัม : ศาสตร์ที่ลึก แต่ไม่ลับ รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่), อัตราค่าอบรม 1,200 บาท, รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 17 กันยายน 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท, รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2560, หลักสูตร ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และสตรอว์เบอร์รี) รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่), อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 46, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560, หลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 18, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท,รับจำนวน 15-50 คน
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท, รับจำนวน 15-50 คน
 • วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560, หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 5 , อัตราค่าอบรม 2,800 บาท, รับจำนวน 15-40 คน
 • วันที่ 17-18 ธันวาคม 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 47, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-80 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1171&prev=news_all.php