มก.จัดพิธี ปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

                 โดยในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้รถจักรยานและรณรงค์วินัยความปลอดภัยจราจร   ณ บริเวณสระพระพิรุณ   นำขบวนปั่นจักรยาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ไปยังปะรำพิธี ณ ทุ่งนาไพร บริเวณประตูทางเข้า ถนนวัฒนา เสถียณสวัสดิ์ สถานที่จัดกิจกรรม โดยโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน กล่าวเรียนเชิญ ประธานพิธีเปิดงานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประธานพิธี ถวายพระราชสดุดี เปิดกรวยดอกไม้สด ถวายพุ่มดอกไม้ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ผู้แทนส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรบริหารท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกต้นข้าว ลงบนแปลงนาที่เตรียมไว้ 

สำหรับในปีนี้ ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูก เป็นข้าวพันธุ์ไรย์เบอร์รี่ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พัฒนาขึ้นโดยการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พันธุ์พ่อ) กับ ข้าวขาวหอมดอกมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิ จากสถาบันวิจัยข้าว (พันธุ์แม่) โดยเริ่มผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจากต้นกล้าข้าวไรย์เบอร์รีนี้ “เมล็ดพันธุ์ข้าวไรย์เบอร์รี” จะกำเนิดขึ้นอย่างถูกต้องตามลักษณะพันธุ์ และถูกกฎหมาย ซึ่งจดลิขสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ของไทยแล้ว ได้ทำการปักดำเป็นปฐมฤกษ์ในงาน ปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นับเป็นกิจกรรมที่นำความปลื้มปิติแก่ผู้ร่วมงานอย่างยิ่งอีกด้วย.