ขออนุญาตปิดถนนทางเข้าหอพักนิสิติ ป. ตรี หลังใหม่ (ตึก 26-31) เพื่อดำเนินการวางท่อลอดใต้ถนนลาดยาง สำหรับงานก่อสร้างร้าน 7-ELEVEN สาขาหอพักหญิง ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 – 19.00 น.

Black Ribbon