ขอเชิญนิสิตร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น เนื่องในวันสถาปนา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี
ชิงทุนการศึกษา 18,000 บาท
โดยเลือกประเด็นสร้างสรรค์ คลิปใน 5 ประเด็น
1. การไม่ทุจริตในการสอบ
2. อันตรายจากโซเชียลมีเดีย
3. จิตสำนึกรักในสถาบัน
4. Smart Faculty
5. Happiness Faculty
รับผลงานวันนี้ - 25 สิงหาคม 2560

Black Ribbon