คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น ภาคการศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในงาน ดงตาลสัมพันธ์' 60 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E39 รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น ภาคการศึกษา ประจำปี 2560 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับทางคณะฯ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E39 มอบทุนนิสิตต่อเนื่องให้แก่นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 55,000 บาท อีกด้วย

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1703-600801-chouw