ด้วยสำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Black Ribbon