สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังแนบ