ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และร่วมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

HMPXZ30PH1WK Page 2