ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมสักการะสักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภูครบรอบ 79 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  นำทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วางแจกันดอกไม้สักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ให้กำเนิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ครบรอบ 79 ปี ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์  บางเขน