คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ร่วมงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้"

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหน้าห้องปฎิบัติการ NIRs ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลงานวิจัย "เครื่องมือทดสอบทางการเกษตรเพื่อช่วยกำหนดราคาผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรแบบรวดเร็ว"  แสดงในงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ด้วยความร่วมมือของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1701-600720-ronnarit