คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ รับถึงวันที่ 21 ส.ค. 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
แนบท้ายประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1228&prev=news_all.php

Black Ribbon