สกล

เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นที่ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของจำเป็นต่างๆ หรือร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ชื่อบัญชี กฐินสามัคคี มก.ฉกส. เลขที่บัญชี 986-1-71795-1 (เนื่องจากเป็นเหตุฉุกเฉินจึงขอใช้บัญชีที่มีอยู่เดิม) 

โดยท่านที่ประสงค์จะบริจากสิ่งของสามารถบริจากได้ที่ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์