มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดีอย่างหาที่ สุดมิได้.

 

Mr.Arkom Mr.Taworn ภาพ , ข่าว KU.KPS.NEWS