ขยายระยะเวลา รับสม้ครงาน 2 อัตรา  

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (ปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน; สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 ส.ค. 60

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1684-600717-ielect-a

ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (ปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน; สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 ส.ค. 60

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1685-60017-ielect-b