มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.ร่วมกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ อ.ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ไปร่วมกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ รณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ในเขตพื้นที่อำเภอกำแพงแสน  ณ คลองเจริญสุข บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ำจืด หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ