มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมโครงการฯ “สภากาแฟ สัญจร” พบปะหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ อ.ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประชุม โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประกอบด้วยผู้แทน,หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดนครปฐม   ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม