ทีมและชนิดกีฬา ทีจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2560  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

แบ่งเป็น 7 สี ดังนี้
1. เลือดหมู ประกอบด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 
2. ทีมสี เทา-เงิน ประกอบด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. ทีมสีเหลือง ประกอบด้วยบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง 
4. ทีมสีม่วงประกอบด้วยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
5. ทีมสีส้ม ประกอบด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน สำนักหอสมุด กำแพงแสน สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย และสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. ทีมสีฟ้า ประกอบด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
7. ทีมสีเขียว ประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนและสหกรณ์ออมทรัพย์

จำนวน 13 ชนิดกีฬาดังนี้
1. เปตอง 2. แบดมินตัน 3. ตะกร้อ 4. วิ่งเพื่อสุขภาพ 
5. เทเบิลเทนนิส 6. กอล์ฟ 7. วอลเลย์บอล 8. ฟุตบอล 7 คน 
9. กีฬาฮาเฮ 10. แอโรบิกแด๊นซ์ 11. เรือพาย 
12. กีฬาชาเล็นจ์ 13. จักรยาน