มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ได้ไปร่วม จังหวัดนครปฐม ในโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ วัดนิลเพชร 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 อ.ดร.ทิฆัมพร  พันลึกเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ ได้นำหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไปร่วม จังหวัดนครปฐม ในโครงการจังหวัดพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดนิลเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นำอุปกรณ์การออกกำลังกายและความยืดหยุ่นของร่างกาย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม นำผลิตภัณฑ์ จากไหมอีรี และศูนย์การเรียนรู้มวยไทย นำการแสดงศิลปะแม่ไม้มวย โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล อำเภอบางเลน กล่าวต้อนรับ กิจกรรมประกอบไปด้วย มอบเงินสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวยากจน โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  ในโอกาสนี้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้เยี่ยมชม หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมอีกด้วย