งานวิเทศประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์จัดงาน International Day 2017 ส่งเสริมทุน และศึกษาต่อ

           เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงาน International Day 2017 ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ นิสิต และบุคลทั่วไป ร่วมงาน

           การจัดงาน International Day 2017 ในครั้งนี้ งานวิเทศประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการจัดงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ หลักในการพัฒนาส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สองแก่นิสิตและผู้สนใจ และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ารับฟังการบรรยายในเรื่องการศึกษาต่อและทุนการศึกษาในต่างประเทศ ทั้งในระยะสั้นระยะยาว โดยมี Mr. Yuval Walks. อุปทูต จากประเทศอิสราเอล ประจำประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้ระบบการศึกษาของประเทศอิสราเอล ส่วนภายในงาน ช่วงบ่ายยังมีการจัดประกวด Mr.& Miss International Day 2017 และ ออกบุธของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ฝ่ายการศึกษาแนะแนวประเทศ นิวซีแลนด์ สถาบันฝึกสอนภาษาไมนิจิ ประเทศญี่ปุ่น และกองทุน จาก กพ. เพื่อศึกษาต่อ AUA ประเทศอเมริกา อีกด้วย