บุคลากร กองบริหารทั่วไป

งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจ พัสดุและอาคารสถานที่

นางสาวปารณีย์ เชียงกา

หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานภารกิจ พัสดุและอาคารสถานที่

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ติดต่อ 3119-3120

ด้านพัสดุ

นางสาวอารยา เพ็ชรรุณ

นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ 3119-3120

ด้านอาคารและซ่อมบำรุง

นายเพิ่มศักดิ์ ดาสาลี

ช่างไฟฟ้า
ติดต่อ 3294

นายประสิทธ์ ทองดอนพุ่ม

พนักงานทั่วไป
ติดต่อ 3294

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191